पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

अमृत प्रसाद श्रेष्ठ

Phone: 
९८५६०३२१९३
Elected or Staff: 
Elected Official