पुतलीबजार नगरपालिका

महाभुकुम्पाबाट देशमा आएको महासंकट प्रति यस नगरपालिका दु:ख व्यक्त गर्दछ|यस्तो विपदको घडीमा सबै नगरबासीहरुलाई धैर्य धारण गर्न र सवलले सच्चै विपदमा परेकालाई सहयोग गर्नुहुन समेत हार्दिक आव्हान गरिन्छ |

Welcome to Pualbazar Municipality

Putalibazar Municipality is the biggest municipality in Syangja district and has 30,704 inhabitants (2011 census). With many VDC, it has been the center for the business and official municipality of Syangja. Before the Waling municipality was named, it was the only municipality in Syangja.