पुतलीबजार नगरपालिका

महाभुकुम्पाबाट देशमा आएको महासंकट प्रति यस नगरपालिका दु:ख व्यक्त गर्दछ|यस्तो विपदको घडीमा सबै नगरबासीहरुलाई धैर्य धारण गर्न र सवलले सच्चै विपदमा परेकालाई सहयोग गर्नुहुन समेत हार्दिक आव्हान गरिन्छ |

पुतलीबजार नगरपालिकाको २१ औं परिषद सम्पन्न

पुतलीबजार नगरपालिकाको २१ औं नगरपरिषद मिति २०७३/११/२८ गते सम्पन्न भएको छ |

Display In slider: 
1
Published Date: 
२०७१-१०-०१