पुतलीबजार नगरपालिकाको वेवसाइटमा तपाइलाई स्वागत छ

.

                          पुतलीबजार नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम स्याङ्जा बजारमा अवस्थित नगरपालिका हो | २०५३ सालमा, साविकका  स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँडा, सतुपसल, गणेशपुर र चण्डीकालिका गरि पाँच वटा  गाउँ विकास समितिहरु मिलेर यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो | नेपाल सरकारको मिति २०७३ फाल्गुण २९ गतेको निर्णय बमोजिम  राज्यको पुन संरचनमा यस  पुतलीबजार नगरपालिकामा साविकका टक्सार, पौवैगौडे, ठुलाडिही, बहकोट, कोल्मा, राङ्भाङ्(१-३ र ९) र पेल्काचौर (१,२,४-८) गाभिन आई कुल १४ वडाको नयाँ पुतलीबजार नगरपालिकाको संरचना बनेको छ |

भौगोलिक अवस्थिति :   
      पुर्व : कास्की जिल्ल्ला र तनहुँ जिल्ला                        
                                पश्चिम : आँधीखोला गाउँपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका
                                उत्तर : कास्की जिल्ला र फेदीखोला गाउँपालिका       
                                दक्षिण : विरुवा गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका
जनसंख्या                 : नयाँ संरचना अनुसार पुतली|बजार नगरपालिकामा ४४८७६ जनाको
                                  बसोबास रहेको छ | (२०६८को जनगणना अनुसार)
क्षेत्रफल                    : नयाँ संरचना अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकाको कुल क्क्षेत्रफल
                                  १४६.२१ वर्ग मिटर रहेको छ                     
क्र.स     नया वडा                  समावेश गा वि स /नगरपालिका              जनसंख्या                  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि ) 
१                            १                                    पुतलीबजार (१)                                                                              ६७४०                                     ५.२४
पुतलीबजार २ र राङभाङ  (१ -३ )     १९७८    ८.१५
पुतलीबजार (३-५)    ५४६९     ११.८
पुतलीबजार (६,७)    २८७५    १४.०८
पौवेगौडे(१-९)    २८८३    १४.५९
टक्सार (१-९)      २०६१    २०.१४
ठूलाडिही (१-९)    ३२२५    १९
बहाकोट (१-९)    १७३१    ५.६
कोल्माबराहचौर (१-९)    १७२३    ६.९
१० १० पुतलीबजार (१२) र राङभाङ (९)   २७३६   ५.७१
११ ११ पुतलीबजार(१३)    २५९१    ६.२१
१२ १२ पेल्काचौर(१,२,४-८)    १५७०    ६.५
१३ १३ पुतलीबजार(१०,११)     ५२८१    १३.९३
१४ १४ पुतलीबजार(८,९)    ४०१२    ९.३४
    जम्मा  ४४८७५ १४७.१९

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

आर्थिक वार्ष २०७५/२०७६ को स्वीकृत पशु विकास सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदान गरिने विभिन्न अनुदान सम्बन्धी सुचना !!!

सूचना पठाइएको सम्बन्धमा !!

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!!

Pages