पुतलीबजार नगरपालिका

आ.व. २०७४/०७५को लागि संचालन हुने विकास निर्माण तथा कार्यक्रमको नगर सभा बाट निर्णय भएको छ | आ-आफ्नो वडामा परेका योजना तथा कार्यक्रम १. वडा स्तरीय योजना, २. नगर स्तरीय योजना को हकमा कसरि काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ वडा समितिमा छलफल गरी हाल उपभोक्ता समिति गठनको लागि कुनै ऐन कानुन तय नभईसकेको हुँदा आर्को व्यवस्था नआउँदा सम्म साविक कै स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०६९ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा उल्लेख भएका विधि तथा प्रावधान अनुसरण हुने एबं उपभोक्ता समिति गठनका प्रचलित मापदण्ड अनुसार आ.व. २०७४/०७५ का सम्पूर्ण वडा स्तरीय र नगर स्तरीय योजनाहरुको योजना सम्झौताका लागि उपभोक्ता समिति गठन कार्यक्रम संचालन भै रहेको हुँदा यथा सिघ्र आफ्ना वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र वडा सचिव संग सम्पर्क राखी आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न अनुरोध छ |

पुतलीबजार नगरपालिकाको परिचय

पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम स्थित नगरपालिका हो | यस नगरपालिका साविकका  स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँडा, सतुपसल, गणेशपुर र चण्डीकालिका गरि पाँच वटा  गाउँ विकास समितिहरु मिलेर २०५३ सालमा स्थापना भएको हो | नेपाल सरकारको मिति २०७३ फाल्गुण २९ गतेको निर्णय बमोजिम  राज्यको पुन संरचनमा यस  पुतलीबजार नगरपालिकामा साविकका टक्सार, पौवैगौडे, ठुलाडिही, बहकोट, कोल्मा, राङ्भाङ्(१-३ र ९) र पेल्काचौर (१,२,४-८) गाभिन आई कुल १४ वडाको नयाँ पुतलीबजार नगरपालिकाको संरचना बनेको छ |

भौगोलिक अवस्थिति : पुर्व : कास्की जिल्ल्ला र तनहुँ जिल्ला                        पश्चिम : आँधीखोला गाउँपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका

                                उत्तर : कास्की जिल्ला र फेदीखोला गाउँपालिका        दक्षिण : विरुवा गाउँपालिका र भिरकोट नगरपालिका

जनसंख्या                : नयाँ संरचना अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकामा ४४८७६ जनाको बसोबास रहेको छ | (२०६८को जनगणना अनुसार)

क्षेत्रफल                   : नयाँ संरचना अनुसार पुतलीबजार नगरपालिकाको कुल क्क्षेत्रफल १४६.२१ वर्ग मिटर रहेको छ |